ADHD

De diagnose ADHD?

Therapie voor kinderen en hun ouders. In deze tijd zijn er veel kinderen die problemen ervaren in hun functioneren. Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar de oorzaken die een rol spelen bij adhd symptomen. Interessant is het boek van Gabor Mate. “Scattered. “

SCATTERED

Attention of the right kind is the child’s central need, the lack of it her central anxiety. Recognizing that transforms the meaning of the very name attention deficit disorder. The child with AD(H)D has had to pay out more attention than he has received, which is precisely how she has incurred an attention deficit. Only the adult can break this cycle. The key to doing so is learning to give the child not the attention he is asking for, but the attention he needs. (Scattered, Mate Gabor M.D. p 172)”.

Is het sociale leven van invloed op de onrust?

Een kind met AD(H)D heeft problemen met aandacht, impuls controle en hyperactiviteit. Misschien kunnen we deze symptomen beter begrijpen wanneer we proberen iemands sociale leven te begrijpen. Tegenwoordig is elk symptoom een erfelijke aangelegenheid. Obesitas, Depressie, sociaal gedrag etc. Dit uitgangspunt is een simplificatie van de problematiek, en gaat voorbij aan fundamentele vragen als: wat is er mis in onze maatschappij of wat gebeurt er in een gezin waardoor deze symptomen kunnen ontstaan.

Genetisch?

Elke ouder, met een problematisch kind, herkent bijv. schuldgevoelens ten aanzien van dit kind. Een genetische verklaring van de symptomen verzacht de schuldgevoelens. Michael Hayden, geneticist at the University of British Columbia, zegt ”Few diseases are purely genetic, the most we can say is that some diseases are strongly genetic. Huntington is zo’n erfelijke ziekte maar ook dan krijgt niet iedereen met het gen deze ziekte. Genen kunnen geactiveerd of uitgezet worden door factoren in de omgeving. (Scattered, Mate Gabor, blz. 49)

Kinderen voelen meer dan je denkt.

Kinderen met AD(H)D zijn gevoelige kinderen die stress en onrust in de ander diep waarnemen en daarop reageren. Gevoelige kinderen worden door hun ouders vaak als moeilijk geclassificeerd omdat ouders moeite hebben met het temperament van hun kind. Wanneer de ouder zijn emoties rondom zijn eigen verleden heeft verdrongen is het des te waarschijnlijker dat deze ouder moeite zal hebben zich echt te verplaatsen in de emoties van het kind. Het kind voelt zich niet verstaan en op een diepere laag misschien afgewezen.

Niet verbonden zoals het dat diep van binnen verlangt.

Het lichaam van een kind is een barometer voor de stress in het gezinssysteem.

 

Stress

Stress en emoties hebben invloed op de werking van de hersenen. Een gezonde ontwikkeling van de hersenen vraagt een veilige en warme omgeving. Een kalm en consistent milieu/ omgeving is essentieel voor een goede ontwikkeling van de neuropsychologische circuits ter bevordering van zelf regulatie. In onze maatschappij komt hier vaak weinig van terecht door werkdruk, prestatie etc.

De cortex gebieden die verantwoordelijk zijn voor aandacht en zelf regulatie ontwikkelen zich als reactie op de emotionele interactie tussen de primaire verzorger en het kind. Vaak de moeder. De gesteldheid van de verzorger kan al van slag raken door problemen in haar relatie met haar partner. De ontwikkeling van het brein van het kind wordt beïnvloed door de emotionele gesteldheid van de moeder/verzorger..

Gabor Mate

vertelt dat de rechter hemisfeer van de moeder, waar ook het onbewuste huist, de rechter hemisfeer van het kind programmeert. (Scattered, Mate Gabor, blz. 70) De eerste maand is er een onbewuste, non verbale communicatie tussen kind en verzorger. Het kind ontvangt boodschappen die puur emotioneel zijn. Door de toon van de stem, blik in de ogen en de body language. De rechter hersenhelft van het kind leest de moeder’s rechter hersenhelft. (Scientific Americsan article quoted in Schore, Affect Regulation and the Origin of the Self.)

Wetenschappelijk Onderzoek

De effecten van de emotionele gesteldheid van de moeder/verzorger werd gedemonstreerd in een onderzoek aan de Universiteit van Washington, Seattle. Positieve emoties werden geassocieerd met verhoogde activiteit in de linker hemisfeer. Depressie bij volwassenen is geassocieerd met verlaging van de activiteit in de linker hemisfeer.

Was moeder depressief?

Kinderen van niet depressieve moeders vertoonden meer linker dan rechter activiteit in de hersenen. Kinderen van depressieve moeders lieten geen verschil zien in activiteit tussen beide hersenhelften. Deze effecten werden alleen opgemerkt in de frontale gebieden van de hersenen. Hier zit het gebied voor zelfregulatie en emoties. (Seattle EEG infant study: Dawson and Fischer, 367) Ook het double tv experiment maakt duidelijk dat het in relaties om meer gaat dan happy en vriendelijk. Het gaat om het reageren op de boodschappen die het kind uitzend.

Attunement

Het delen van de emotionele ruimte noemt Gabor Mate, attunement. (Mate, Gabor, ‘Scattered, blz. 72.) Emotionele stress van de moeder blokkeert de hersen ontwikkeling van het kind omdat het contact tussen moeder en kind is geblokkeerd. De verzorger /moeder is niet in staat zich emotioneel af te stemmen op de signalen van het kind. Het ADD kind heeft dan ook moeite met het lezen van sociale signalen, waarschijnlijk ontstaan doordat de verzorger niet in staat was de signalen van het kind te interpreteren. Vaak door stress. Het kind voelt zich chronisch alleen met zijn emoties, en heeft het gevoel dat niemand hem kan begrijpen.

Attachment is volgens Gabor de behoefte om dichtbij iemand te zijn. Veiligheid, Bescherming.

Achter het voorhoofd ligt de orbitofrontal cortex, onderdeel van de prefrontale cortex. Het gebied waar sociale intelligentie, impulscontrole, aandacht en emotionele effecten van ervaringen ligt.

Men denkt dat bij AD(H) D er te weinig dopamine wordt aangemaakt, een belangrijke neurotransmitter, belangrijk voor aandacht en de ervaring van beloningen. De afgifte van neurotransmitters is erg afhankelijk van emotionele ervaringen en omstandigheden.

Wetenschappelijk Onderzoek (Dubovsky, Mind — Body Deceptions.193, studie over apen)

(Study on anxiety and natural benzodiazepines in rats: Christian Caldji, Beth Tannenbaum et al, “Maternal care during infancy regulates the development of neural systems mediating the expression of fearfulness in the rat,”in Neurobiology, Vol. 95. No. 9(April 28,1998): 5335-40.

Fijne, plezierige ervaringen verhogen de afgifte van stoffen die de afgifte van dopamine bevorderen. Het lijkt erop dat bij kinderen met ADHD de bloedtoevoer en afgifte verhinderd wordt.

Omkeerbaar Proces

Ook wijst Gabor Mate erop dat dit een omkeerbaar proces is. Door positieve ervaringen kan de chemische reactie ten positieve worden beïnvloed. Zodat klachten en symptomen drastisch verminderen. Dit is ook mijn ervaring in het werken met kinderen. De symptomen verdwijnen wanneer de kern van het probleem wordt gevonden en verwerkt. Info: Ouder en Kind

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Neem contact op ↓

Fenneke Staman

Wat ik in mijn praktijk beoog is weer op zoek te gaan naar de oorspronkelijke emotie waardoor alle klachten zijn begonnen. Daarvoor gebruik ik verschillende technieken die allen tot doel hebben het onbewuste bewust te maken. Alleen als de kern van een conflict in jezelf is opgelost verdwijnen klachten.

portret van Fenneke Staman

Therapieën

Relatietherapie

Relatietherapie Arnhem en Amsterdam Relatietherapie is voor mensen die vastgelopen zijn in hun relatie en een helder inzicht willen over de achterliggende patronen. Meestal gaan de onenigheden steeds over hetzelfde zonder...

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een snelle, doeltreffende techniek. Men concentreert zich op het probleemgebied waardoor onbewust liggende gevoelens herkent en veranderd kunnen worden. De cliënt weet steeds dat hij in de kamer aanwezig is...

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie Samen in Gesprek In het gesprek tussen cliënt en therapeut wordt getracht de oorzaak van het innerlijk conflict duidelijk te maken en te veranderen. Inzicht in eigen gedragspatronen is van...

Kindertherapie

Hypnotherapie bij Kinderen Met Hypnotherapie en gesprekken met ouders zijn klachten bij kinderen erg snel te behandelen. Vaak zijn 1 a 2 sessies voldoende. Wanneer de problematiek erg problematisch is en...

Contact

Ieder die met zichzelf in gesprek wil is van harte welkom en nodig ik uit het proces te starten. Heb je verder nog vragen, dan mag je ook gerust bellen of mailen.

Bellen: 0617072469

Mailen:    Door op verzenden te klikken geef je aan het privacybeleid te hebben gelezen.

    "Er is geen andere weg dan de eigen weg"

    -Spinoza