Depressie

Depressief?

Zit jij in die put en heb je het gevoel dat je er steeds dieper inzakt? Heb je nergens zin meer in? In dit artikel leg ik uit wat een depressie is en hoe hypnotherapie kan helpen om daar iets aan te doen.

Wat is nu eigenlijk een depressie?

Veel wordt erover geschreven maar eigenlijk weten we niet wat een depressie eigenlijk is.

DSM V

Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig geweest en wijken af van het eerdere functioneren; minstens één van de symptomen is ofwel (1) een sombere stemming, ofwel (2) verlies van interesse of plezier. NB Hierbij geen symptomen meetellen die duidelijk zijn toe te schrijven aan een somatische aandoening

 • Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoorbeeld zich verdrietig, leeg of hopeloos voelen), ofwel observatie door anderen (bijvoorbeeld heeft tranen in de ogen). (NB bij kinderen en adolescenten kan de stemming prikkelbaar zijn.
 • Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt uit een subjectieve beschrijving of observatie door anderen.
 • Significant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden, of gewichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen één maand), of bijna elke dag een afgenomen of toegenomen eetlust.  (NB Bij kinderen moet gedacht worden aan het niet bereiken van de te verwachten gewichtstoename.
 • Insomnia of hypersomnia bijna elke dag.
 • Psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag (waarneembaar door anderen, en niet alleen subjectieve gevoelens van rusteloosheid of geremd worden).
 • Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag.
 • Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens (die het karakter van een waan kunnen hebben) bijna elke dag (niet alleen zelfverwijt of schuldgevoel over het ziek zijn).
 • Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid, bijna elke dag (ofwel subjectief beschreven ofwel geobserveerd door anderen).
 • Recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), recidiverende suïcidegedachten zonder een specifiek of een suïcidepoging, of een specifiek plan om suïcide te plegen
 • De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
 • De episode kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening.
 • Het optreden van de depressieve episode kan niet worden verklaard door een schizofreniforme stoornis, een waanstoornis of door een andere gespecificeerde of ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis.
 • Er heeft zich nooit een manische of hypomanische episode voorgedaan.

Mijn ervaring met depressie

Mijn ervaring in de praktijk is dat mensen vaak depressief zijn die:

Niet in contact staan met hun gevoelens, dus erg vlak leven, geen toppen, geen dalen. Wanneer ik cliënten vraag hoe zij met hun gevoelens omgaan is dat toch erg vaak een antwoord waarin zij aangeven weinig tot niets te voelen. In een depressie voel je alleen dat je in een put zakt en je hebt het gevoel dat je er niet uit kunt komen. Maar de echte gevoelens zoals verdriet, angst, geluk etc. zijn nauwelijks aanwezig.

Klem zitten

Mensen die geen uitkomst zien in een feitelijk nog onbewust dilemma, bijv. Een partner zit in een relatie en voelt zich diep vanbinnen ongelukkig, deze waarheid is te eng dus gaat zij/hij maar door in deze relatie uit angst voor de confrontatie en de consequenties. Vaak onbewust! Het hopeloze van deze situatie en er niet uit kunnen komen maakt dat deze partner zich steeds meer terugtrekt in zichzelf, zichzelf steeds meer wegstopt om de situatie te kunnen handhaven. Naast een depressie kunnen hierdoor ook veel lichamelijke klachten ontstaan.

Zo’n relatie kun je ook hebben met je werkgever. Je hebt het gevoel dat je klem zit in je positie en ziet geen mogelijkheid tot een oplossing.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid van iets of iemand die je belemmert naar je daadkracht te gaan, het leven in eigen hand te nemen, te zeggen, dit wil ik. Vaak is iemand die depressief is ook totaal passief. Wil niets meer, heeft nergens meer zin in, zit op de bank steeds verder in de put te zakken. Ik kan me voorstellen dat er dan minder stofjes in de hersenen worden aangemaakt, echter is dat een oorzaak of een gevolg van deze staat van zijn. Totale passiviteit. Info: Afhankelijkheid

Antidepressiva of Bewustwording?

Dus de oplossing is erachter te komen wat jou tegen houdt om daadkrachtig te zijn en het leven zelf te sturen. Heb je dit gevonden, dan kun je de energie weer voelen stromen, het leven kan (weer) beginnen. Hypnotherapie kan je helpen deze onbewuste problematiek weer bewust te maken en te verwerken. Antidepressiva doen dat helaas niet voor jou. Dus onderneem actie en maak een afspraak, neem het leven zelf in de hand.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Neem contact op ↓

Fenneke Staman

Wat ik in mijn praktijk beoog is weer op zoek te gaan naar de oorspronkelijke emotie waardoor alle klachten zijn begonnen. Daarvoor gebruik ik verschillende technieken die allen tot doel hebben het onbewuste bewust te maken. Alleen als de kern van een conflict in jezelf is opgelost verdwijnen klachten.

portret van Fenneke Staman

Therapieën

Relatietherapie

Relatietherapie Arnhem en Amsterdam Relatietherapie is voor mensen die vastgelopen zijn in hun relatie en een helder inzicht willen over de achterliggende patronen. Meestal gaan de onenigheden steeds over hetzelfde zonder...

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een snelle, doeltreffende techniek. Men concentreert zich op het probleemgebied waardoor onbewust liggende gevoelens herkent en veranderd kunnen worden. De cliënt weet steeds dat hij in de kamer aanwezig is...

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie Samen in Gesprek In het gesprek tussen cliënt en therapeut wordt getracht de oorzaak van het innerlijk conflict duidelijk te maken en te veranderen. Inzicht in eigen gedragspatronen is van...

Kindertherapie

Hypnotherapie bij Kinderen Met Hypnotherapie en gesprekken met ouders zijn klachten bij kinderen erg snel te behandelen. Vaak zijn 1 a 2 sessies voldoende. Wanneer de problematiek erg problematisch is en...

Contact

Ieder die met zichzelf in gesprek wil is van harte welkom en nodig ik uit het proces te starten. Heb je verder nog vragen, dan mag je ook gerust bellen of mailen.

Bellen: 0617072469

Mailen:  Door op verzenden te klikken geef je aan het privacybeleid te hebben gelezen.

  "Er is geen andere weg dan de eigen weg"

  -Spinoza