06-17072469

Beroepsverenigingen en vergoeding

Ik ben lid van: NAP, VIT, EAP, SCAGLidnr.: NAP: ECP-NL-551
           VIT:   523.17.A

 

    
Dit betekent dat ik vanuit het alternatieve circuit wordt vergoed, vanuit de aanvullende verzekering bij veel verzekeraars.
Link: https://www.vit-therapeuten.nl/cli--nten/overzicht-vergoedingen/ 
Relatietherapie wordt door verzekeraars meestal niet vergoed en het consult bedrag is inclusief 21% BTW.


Klachtenprocedure:

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie met als licentienummer ECP-NL-551  en is het tuchtrecht via deze organisatie geregeld (http://www.nap- psychotherapie.nl). 


Ik ben lid van: NAP, VIT, EAP, SCAGLidnr.: NAP: ECP-NL-551
           VIT:   523.17.A

 

    
Dit betekent dat ik vanuit het alternatieve circuit wordt vergoed, vanuit de aanvullende verzekering bij veel verzekeraars.
Link: https://www.vit-therapeuten.nl/cli--nten/overzicht-vergoedingen/ 
Relatietherapie wordt door verzekeraars meestal niet vergoed en het consult bedrag is inclusief 21% BTW.


Klachtenprocedure:

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie met als licentienummer ECP-NL-551  en is het tuchtrecht via deze organisatie geregeld (http://www.nap- psychotherapie.nl). 


“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. (Oscar Wilde)”