06-17072469

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid is...... de wil tot het overnemen van gedachten, opinies enz. van anderen i.p.v. er zelfstandig over na te denken.

De neiging tot geestelijke afhankelijkheid is de grondoorzaak van alle angst, haat, leed, kortom: van de schijn.

Elk mens heeft een ziel en een geweten, die volkomen zuiver zijn. De schijn is immers een product van het verstand, datzelfde verstand, dat ook de zijde van de waarheid kan kiezen.

Napraten is afhankelijkheid maar ergens helemaal niet over willen nadenken is dit evenzeer.

Het helpt niets of je je angst verdringt of bestrijdt, want ondergronds blijft de mens zijn angstbeeld leven inblazen door zijn geloof erin.

Spanning is: het oproepen en in stand houden van een voorstelling, die we niet zelf als waar hebben erkend. Onverschillig of die voorstelling aangenaam of onaangenaam is.

Iets kan volkomen waar zijn. Wanneer we het niet zelf innerlijk hebben ervaren, is het een leugen, want onze voorstelling ervan kan nooit geheel zuiver zijn en geeft dus spanning.

Het enig spanningsloze dat binnen de mens zijn bereik ligt, is zijn eigen zielsverlangen, tevens de leidster naar de openbaring van de waarheid.

Men kan geen nieuw huis opbouwen, wanneer het oude huis niet tot de grond toe is afgebroken.

Wanneer er een enorme worsteling aan vooraf moet gaan, komt dat omdat er ergens in de mens punten zijn die hij niet wil prijsgeven; waarvan hij wel degelijk weet dat ze maar schijn zijn, maar die hij in werkelijkheid niet kwijt wil. Deze bindingen, die het zwaarst wegen, verdringt hij gewoonlijk uit zijn bewustzijn en zeker het feit, dat hij die bindingen diep-in niet wil loslaten.

Er ontstaat een spiegelgevecht. Hij is las demens, die met zijn benen vooruit tracht te komen, maar zich met zijn handen vasthoudt en dat laatste voor zichzelf verborgen houdt.

Wie zegt niet tot ontspanning te kunnen komen, heeft ongetwijfeld een of meer gebieden, waarop hij een positieve binding niet wil loslaten.

Feitelijk krijgt de mens altijd dat wat hij verlangt, ook al voelt dat niet zo.
Afhankelijkheid is...... de wil tot het overnemen van gedachten, opinies enz. van anderen i.p.v. er zelfstandig over na te denken.

De neiging tot geestelijke afhankelijkheid is de grondoorzaak van alle angst, haat, leed, kortom: van de schijn.

Elk mens heeft een ziel en een geweten, die volkomen zuiver zijn. De schijn is immers een product van het verstand, datzelfde verstand, dat ook de zijde van de waarheid kan kiezen.

Napraten is afhankelijkheid maar ergens helemaal niet over willen nadenken is dit evenzeer.

Het helpt niets of je je angst verdringt of bestrijdt, want ondergronds blijft de mens zijn angstbeeld leven inblazen door zijn geloof erin.

Spanning is: het oproepen en in stand houden van een voorstelling, die we niet zelf als waar hebben erkend. Onverschillig of die voorstelling aangenaam of onaangenaam is.

Iets kan volkomen waar zijn. Wanneer we het niet zelf innerlijk hebben ervaren, is het een leugen, want onze voorstelling ervan kan nooit geheel zuiver zijn en geeft dus spanning.

Het enig spanningsloze dat binnen de mens zijn bereik ligt, is zijn eigen zielsverlangen, tevens de leidster naar de openbaring van de waarheid.

Men kan geen nieuw huis opbouwen, wanneer het oude huis niet tot de grond toe is afgebroken.

Wanneer er een enorme worsteling aan vooraf moet gaan, komt dat omdat er ergens in de mens punten zijn die hij niet wil prijsgeven; waarvan hij wel degelijk weet dat ze maar schijn zijn, maar die hij in werkelijkheid niet kwijt wil. Deze bindingen, die het zwaarst wegen, verdringt hij gewoonlijk uit zijn bewustzijn en zeker het feit, dat hij die bindingen diep-in niet wil loslaten.

Er ontstaat een spiegelgevecht. Hij is las demens, die met zijn benen vooruit tracht te komen, maar zich met zijn handen vasthoudt en dat laatste voor zichzelf verborgen houdt.

Wie zegt niet tot ontspanning te kunnen komen, heeft ongetwijfeld een of meer gebieden, waarop hij een positieve binding niet wil loslaten.

Feitelijk krijgt de mens altijd dat wat hij verlangt, ook al voelt dat niet zo.

“Verraad van je zelf om de ander niet te verraden is het hoogste verraad (Walsch)”