06-17072469

Beroepsverenigingen en vergoeding

Ik ben lid van:


NAP     VIT    ECP      SCAG 
Lidnr.: NAP: ECP-NL-551
           VIT: 523.17.A

 

    
Dit betekent dat ik vanuit het alternatieve circuit wordt vergoed, vanuit de aanvullende verzekering bij veel verzekeraars.
Link: https://www.vit-therapeuten.nl/cli--nten/overzicht-vergoedingen/

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliŽnt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons / mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij Ė indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum wkkgz-registratie) 2017 is onze/mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.        
Contact: www.scag.nl
Ik ben lid van:


NAP     VIT    ECP      SCAG 
Lidnr.: NAP: ECP-NL-551
           VIT: 523.17.A

 

    
Dit betekent dat ik vanuit het alternatieve circuit wordt vergoed, vanuit de aanvullende verzekering bij veel verzekeraars.
Link: https://www.vit-therapeuten.nl/cli--nten/overzicht-vergoedingen/

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliŽnt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons / mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij Ė indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum wkkgz-registratie) 2017 is onze/mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.        
Contact: www.scag.nl
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. (Oscar Wilde)”